קורס הגישור משקף תפיסת עולם אשר בוחרת בשיתוף בין הצדדים על פני תהליך משפטי, מתוך הכרה שהסכם שהגיעו אליו הצדדים עצמם, והוא לכן מקובל עליהם, סיכויו להיות יציב וסופי עולים על פסק דין של שופט. הקורס שונה מקורס משא ומתן בהתייחסות ובטיפול בקונפליקטים, ומקנה למשתתף מיומנויות לתפקוד כמנהיג ונושא דגל שינוי התרבות הארגונית בטיפול והתייחסות לקונפליקטים בחייו הפרטיים והמקצועיים.

הגישור הוא הליך המתאים במיוחד לסכסוכי עבודה, סכסוכים עיסקיים, סכסוכים משפחתיים וסכסוכים פנים ארגוניים בהם קיימים יחסים מתמשכים בין הצדדים, והם מעוניינים לשמר מערכת יחסים בפני יצירת עוינות ומשקעים שליליים.

מידע מלא

הקורס עוסק במודל המשא ומתן שעליו מבוסס מודל הגישור, ובהקניית מיומנויות הגישור. בתום הקורס מקבל כל משתתף תעודה המוכרת על ידי בתי המשפט. על פי התקנות, אנשים בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות, וחמש שנות ניסיון בעבודתם יוכלו להשתלב בהליך הגישור במערכת המשפטית.

הקורס מאושר ע"י הוועדה המייעצת לגישור שליד הנהלת בתי במשפט (וועדת גדות).

שיטת ההדרכה: אינטראקטיבי וכולל הרצאות, סימולציות ותרגילים המאפשרים למשתתף לחוות גישור בהנחיה מודרכת.
משתתפי הסדנה: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנה: קורס בן 60 שעות אקדמיות