cust-suppהולכים ומתרבים הקונפליקטים בין הציבור של מקבלי השירות לבין הצוות המטפל, וקונפליקטים בנושאים אישיים של הצוות.

קורס ייחודי זה מקנה מיומנויות וכלים המאפשרים לצוות לתפקד במצבים קשים הקורים במתחם השירות, כגון בית החולים, אשר מטרתם העיקרית היא מניעת הסלמה ויישוב הקונפליקט לפי שיגיע לשלב של תביעה ובתי משפט. הצלחה במשימה זו היא מטרה עליונה של נותני השרות, הן למניעת תהליכים משפטיים מסובכים, ארוכים ויקרים, והן כדגל מצוינות של המערכת המשרתת את הציבור הרחב.

 

 

מידע מלא

קורס הגישור משקף את הצורך והרצון להתמודד עם קונפליקטים בתוך מערכות שירותים, כגון בית החולים, למניעת קונפליקטים בין הלקוחות מקבלי השרות והצוות מחד ובקונפליקטים פנים ארגוניים בין חברי הצוות. הקורס מקנה למשתתפים מיומנויות אשר יאפשרו להם לתפקד ולטפל בקונפליקטים הקורים במפגשים במערכת, למנוע הסלמה וליישב את הקונפליקט. הגישור הוא הליך המתאים במיוחד לקונפליקטים במערכות השרות כדי לשמר מערכת יחסים טובה, למנוע יצירת עוינות ומשקעים שליליים שיכולים לגרום לתביעות משפטיות. יעילותו של הגישור ניכרת בהפגת המתחים בין הצדדים המתדיינים זה עם זה, בקיצור הזמן, בהקטנת המאמץ, ובהורדת העלות של השגת פתרון לסכסוך.

הקורס מאושר ע"י הוועדה המייעצת לגישור שליד הנהלת בתי במשפט (וועדת גדות).

שיטת ההדרכה: אינטראקטיבי וכולל הרצאות, סימולציות ותרגילים המאפשרים למשתתף לחוות גישור בהנחיה מודרכת.
משתתפי הסדנה: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנה: קורס בן 60 שעות אקדמיות