הגישור הוא תהליך אלטרנטיבי למשא ומתן, המיועד להוביל בסופו של דבר להסכם מחייב משפטית. הגישור מוביל צדדים המעורבים בסכסוך עסקי, אישי או בענייני עבודה להגיע להסכם המקובל עליהם.

הצוות המיומן של ICNM מעביר קורסי גישור לצוותים בבתי חולים, בקופות המספקות ביטוחי בריאות, במשטרה, בצבא, בחברות עסקיות, בעיריות ורשויות שונות, ואף לקבוצות של רבנים ונשותיהם היוצאים לשרת בקהילות בארץ ובחו"ל.

 

בארגונים:

בקהילה:

בפיתוח ואיכות הסביבה: