מיומנות בניהול משא ומתן היא נכס אסטרטגי לכל ארגון עסקי או ציבורי. משא ומתן אפקטיבי הינו תנאי למניעת קונפליקטים ופתרונם, ולהצלחת הארגון.
Negotiation and conflict resolution techniques are a strategic asset to each organization in the private or public sector. Success in preventing conflicts between organizations and individuals who maintain long- term relationships, are the key to the success of the organization.

שפרו את התקשורת ויכולות המשא ומתן בארגון בסדנה עם תכנים העונים על הצרכים היחודיים שלכם.

הצטרפו למגוון רחב של לקוחות שמפיקים תועלת מהשתתפות בקורסים שלנו.

המרכז פועל לשיפור האקלים הארגוני והחברתי באמצעות הכשרה לגישה חיובית ומשתפת
לניהול מו"מ מבוסס אינטרסים, ומיומנויות לשמירה על מערכות יחסים קיימות

ICNM works to improve and change the organizational climate through training for a positive attitude
and negotiating between parties based on interests and development of skills for maintaining existing relationships

ICNM is committed to professional and high quality training
Settings-50

Our Clients

We specialize in Negotiation courses and workshops for large companies and organizations,
[...]
Services-51

Mediation

Mediation is a voluntary, informal, confidential process in which the mediator, a neutral
[...]
Services-53

Conflict Resolution

Conflict in itself is not bad nor good-it just exists. Situations that lead to conflicts,
[...]
Services-52

Negotiation

In a global and dynamic world, training in negotiation is essential to the success of the
[...]

השרותים שלנו Our Services

Negotiation Consulting

ICNM consultants help to prepare, support and coach the client's negotiation team before the negotiation takes place. We

Consulting

Our experts work with organization to explore the roots of the existing conflict and the steps to be taken toward resolu

Negotiator Training

Mediation is a voluntary process in which parties to an imminent dispute or an existing one meet with presence of a neut

Leadership Development

In a global world where there is a constant change of manpower, Managers in all levels have to learn and develop capabil