בכל ארגון קיימים, מטבע הדברים והאנשים, מתיחויות עד כדי קונפליקטים, בין צוותים וקבוצות שונות, על פני ממשקים בין יחידות ובין מנהלים המשמשים בפונקציות שונות בארגון. קונפליקטים אלה גורמים לרעשים במערכת וקשיים בארגון, ומפריעים לתפקוד הסדיר של המעורבים בו ושל הארגון בכללותו. קונפליקטים פנים-ארגוניים חייבים להגיע לפתרון במסגרת הארגון, בלי להזיק לתפקודו ולתדמיתו.

סדנה ייחודית זו מיועדת לקבוצות או צוותים הנמצאים בקונפליקט ועוברים את הסדנה יחד במטרה להגיע לסיום הקונפליקט, וליצירת מערכת יחסים המאפשרת עבודה משותפת, והיא מיועדת גם להכשרת צוותים תוך-ארגוניים שתפקידם לזהות ולמפות מוקדי קונפליקט בפועל או בפוטנציה, להתערב למניעתם והמשך הסלמתם, ולסייע להנהלה להתמודד איתם.

מידע מלא

הסדנא עוסקת בפיתוח מיומנויות ניהוליות ואישיות בטיפול בקונפליקטים, בקידום דיאלוג ברמות השונות בין הקבוצות והצוותים בארגון.
החומר התיאורטי מנותח ו"מתורגם" בצורה יעילה לחיי היום-יום, תוך שימוש בעקרונות האינטליגנציה הרגשית, המוסרית והחברתית, ושימוש בעקרונות ה-"CO-OPETITION".

שיטת ההדרכה: הסדנה מועברת ע"י שני מנחים אשר במהלכה המשתתפים מתפצלים לקבוצות, שתים או יותר, על פי הצורך לשם טיפול יעיל במקורות הקונפליקט וסיומו. הסדנאות הן אינטראקטיביות וכוללות הרצאות, דיונים ומשחקי סימולציה.
את הסדנאות מעבירים מרצה בכיר ומנחה סימולציות.

משתתפי הסדנא: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנא: יומיים (או על פי דרישות הלקוח – כיוון שהסדנה עוסקת בעבודה תהליכית, אורך הסדנה והיקפה יותאם לצרכי הארגון לאחר שיחה עם מנחי התהליך).