כאשר אנו עוסקים במשא ומתן רב צדדים, בו מעורבים יותר משני בעלי עניין, התהליך מורכב באופן משמעותי. משחקים בו תפקיד אינטרסים שונים ורבים אשר להם אג'נדות מגוונות, שקשה להביאן למכנה משותף, וכן התקשורת בין בעלי העניין עצמם ובין יועציהם המקצועיים מורכבת ורבת-פנים.

בעת משא ומתן רב-צדדים מתעוררות בעיות ייחודיות, ביניהן: יצירת קואליציה ושימורה, הבדלי עוצמה וגישה בין הצדדים, ההיסטוריה של המשתתפים, אישיות המשתתפים, הצורך לבנות ולהוביל אסטרטגיה לניהול התהליך ועוד.

מידע מלא

הסדנה תעסוק במשא ומתן רב צדדים ומורכב, בתכנון האסטרטגיות ליצירת קואליציות בנות קיימא, שימורן לאורך זמן, והתמודדות עם צדדים רבים בעלי אינטרסים ואג'נדות רבים.

נושאי הסדנה

  • בניית קואליציה
  • קואליציה יציבה – קואליציה חוסמת
  • תכנון אסטרטגיה
  • הגדרת תפקידי המשתתפים בצוות
  • תקשורת בקואליציה
  • מערכות היחסים בקואליציה
  • בניית הסכם בר קיימא

שיטת ההדרכה: מצגות,סימולציות מו"מ וניתוח אירועים.
משתתפי הסדנא: בוגרי הסדנא הבסיסית למו"מ
משך הסדנא: יום או יומיים