חברות וארגונים מנהלים כיום חלקים מתהליכי המשא ומתן שלהם באי-מייל ובטלפון. ניהול משא ומתן באמצעים אלה שונה במהותו מתהליך המתבצע פנים-מול-פנים, במיוחד כאשר מדובר בשלב התחלתי של המגעים בין הצדדים, וכאשר המתדיינים נמצאים בארצות ובתרבויות שונות. לניהול המו"מ במדיה זו ומרחוק יש פוטנציאל ליצירת אי-הבנות ואף קונפליקטים, ולכן בפני מנהלי משא ומתן עומד אתגר מיוחד בהבנה ובהתמודדות בהצלחה עם קשיים אלה. הסדנה מקנה הבנה וכלים למי שמנהלים משא ומתן באי-מייל ובטלפון להתמודדות עם הקשיים ולהצלחה בהשגת הבנה והסכם.

מידע מלא

מחקרים רבים מצביעים על כך שלמשא ומתן במייל יש תוצאות רבות לא רצויות. המשא ומתן במייל ארוך יותר, והמסרים אינם מובנים כראוי. משא ומתן במייל לעתים קרובות גורם לאי הבנות וחוסר אימון, ומוביל לעתים קרובות יותר למבוי סתום.

נושאי הסדנה

  • שאילת שאלות כטכניקה לברור נושאים ואינטרסים
  • הקשבה ויצירת אימון במייל
  • מסגור מחדש
  • שיקוף במייל
  • זיהוי ויכולת שימוש בתקשורת
  • אילוצי המדיום של דואר אלקטרוני וטלפון – יתרונות וחסרונות
  • המעבר משיחה על עמדות לשיחה על אינטרסים

משתתפי הסדנה: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנה: יום או יומיים (עפ"י דרישת הלקוח)