Home smallהסדנה עוסקת במשא ומתן עסקי בין-תרבותי, בדרך כלל חוצה גבולות, בעולם המאופיין במספר גדל והולך של קשרים בין חברות הנמצאות בארצות נפרדות ובעלות תרבות שונה. הסדנה מכשירה אנשים לתקשר ותפקד במסגרות בין-תרבותיות, ובכך הם מספקים לארגון יכולות הצלחה בעולם הגלובלי.

מידע מלא

אחרי עשרות שנות מחקר, ידוע לנו שליכולת לתפקד בסביבה בין תרבותית יש תפקיד קריטי וחשוב בארגונים הפועלים בשוק הגלובאלי או בחברות רב לאומיות בהן יש עושר במגוון תרבויות שונות. חברות ומקצוענים המוכנים ויודעים לתקשר במסגרות בין תרבותיות מספקים לארגון יכולות המאפשרות את הצלחת הפרויקט. לעומת זאת, 72% מהכישלונות של פרויקטים הנערכים במסגרת צוות בין תרבותי קורים בגלל חוסר יכולת או הבנת התרבות של האחר. להבין ולקבוע מה תרבות החברה ומה אנחנו כחברה מבטאים הוא צעד משמעותי בהצלחת כל תקשורת, כלפיי פנימה וכלפיי חוץ.

נושאי הסדנה

  • מה היא תרבות?
  • איך אני משפיע? איך אחרים רואים אותי~אותנו?
  • קובעים תרבות?מסע ומתן בתרבות זרה. איך מתחילים?
  • פיתוח מיומנויות תקשורת
  • יכולת לתפקד במצבים של עסקים בין תרבויות
  • Business Etiquette

משתתפי הסדנה: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנה: יום או יומיים (עפ"י דרישת הלקוח)