משא ומתן הוא תהליך אשר בו שואפים הצדדים להגיע להסכמה על תוצאה המקובלת עליהם כטובה ביותר האפשרית, כזו המשיגה את עיקר האינטרסים שלהם. כדי להגיע להסכמה בת-קיימא יש לקיים בתהליך המשא ומתן מערכת יחסים טובה, להביא בחשבון את האינטרסים של הצד השני, לדעת מה הן האלטרנטיבות הקיימות, ולשמור על הגינות. מודל המשא ומתן אותו אנו מלמדים הוא מודל העוסק במערכות יחסים מתמשכות.

גם מי שרואה עצמו כבעל ניסיון והישגים בניהול משא ומתן (ומי לא?) יכול לשפר במידה משמעותית את הבנתו בנושא ואת כישוריו באמצעות לימוד ותרגול בהנחיית המדריכים המיומנים והמנוסים שלנו. יכולת טובה בניהול משא ומתן היא תנאי הכרחי להצלחת כל ארגון, הן במגעים עם גורמים חיצוניים והן בניהול היחסים הפנימיים בארגון עצמו.

הסדנאות מיועדות ומותאמות לצרכים הספציפיים של הלקוח: הנהלה בכירה, דרג ביניים ניהולי, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי שיווק, מנהלי פרויקטים, מנהלי רכש, מנהלי חוזים, מנהלי כספים, יחידות עסקיות,יחידות בקרה, מחלקות משפטיות, ועוד.

כל הסדנאות והקורסים הם אינטראקטיביים וכוללים  סימולציות במשא ומתן בהנחיה.

שיטת ההדרכה מצגות,סימולציות מו"מ וניתוח אירועים. כל הסדנאות והקורסים הם אינטראקטיביים וכוללים סימולציות במשא ומתן בהנחיה
משתתפי הסדנא: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.