הגישור הוא תהליך אלטרנטיבי, מטרתו להגיע להסכם בלי להזדקק לתהליך משפטי. מטרת המגשר היא לסייע לצדדים לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם הוגן לפי החלטתם ועל דעתם, וזאת בדרך משתפת המקובלת על כל הצדדים המעורבים.
המגשר הוא אדם ניטראלי, אך מותר לו לייעץ ולהציע לצדדים דרכי יציאה ממצבים קשים או ממבוי סתום בו הם מצויים.